0
บริการรับจ้างผลิต OEM

  รับทำแบรนด์สินค้า คลีน

  รับผลิตสินค้าคลีน จากสูตรกลาง

  รับขึ้นสูตรคลีน ตามความต้องการของลูกค้า

  รับพัฒนาสูตรและบรรจุภัณฑ์ ที่ลูกค้ามีอยู่เดิม

  รับผลิตตามสูตรของลูกค้า

  รับขอ อย. สินค้าอาหาร

รูปแบบที่ 1 ใช้สูตรกลางของโรงงานในการผลิตสินค้า และมีการออกแบบแบรนด์เพื่อใช้กับสินค้า

รูปแบบที่ 2 พัฒนาสูตรสินค้าใหม่ และออกแบบแบรนด์เพื่อใช้กับสินค้า

รูปแบบที่ 3 มีสูตรสินค้าเดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนา และผลิตแบบอุตสาหกรรม